Žyma: Vairavimo mokykla Joniškyje

Žemės ūkio darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa
Žemės ūkio darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa ŽEMĖS ŪKIO DARBUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA Žemės ūkio darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam žemės ūkio darbuotojui parengti, kuris gebėtų, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę, atlikti augalininkystės, daržininkystės ir sodininkystės darbus, auginti ir prižiūrėti ūkinius gyvūnus, vairuoti TR1 kategorijos traktorių. Svarbu : įgyta kvalifikacija (diplomas) atitinka reikalavimą jaunųjų ūkininkų
Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa
Slaugytojo padėjėjas SLAUGYTOJO PADĖJĖJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA Programos paskirtis: Programos tikslas – parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį padėti slaugos specialistui, suteikti kvalifikuotas slaugos paslaugas. Programos paskirtis – sudaryti galimybes įgyti profesines kompetencijas tenkinti higienines paciento reikmes, rūpintis pacientais ir jų artimaisiais, tvarkyti pacientų išskyras ir sekretus, atlikti techninius darbus.   Būsimo darbo specifika: Intensyvus bendravimas su pacientais ir
Automobilinio strėlinio krano kursai
Automobilinio strėlinio krano kursai AUTOMOBILIO STRĖLINIO KRANO KURSAI Programos paskirtis: Automobilinio strėlinio krano operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam savaeigio strėlinio krano operatoriui parengti, kuris gebėtų organizuoti darbus krano darbo zonoje ir eksploatuoti automobilinį strėlinį kraną. Kvalifikacijos pavadinimas – savaeigio strėlinio krano operatorius Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – III Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: T32104106 –
Jaunųjų ūkininkų kompetencijos mokymai
Jaunųjų ūkininkų kompetencijos mokymai JAUNŲJŲ ŪKININKŲ KOMPETENCIJOS MOKYMAI Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programos kurso baigimo pažymėjimo išdavimas Jaunieji ūkininkai, gavę paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra” veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui” ir neturintys profesinio arba aukštojo žemės ūkio srities išsilavinimo, per 36 mėnesių laikotarpį nuo sprendimo skirti paramą dienos turi
Socialinio darbuotojo padejėjas
INDIVIDUALIOS PRIEŽIŪROS DARBUOTOJAS INDIVIDUALIOS PRIEŽIŪROS DARBUOTOJAS Programos paskirtis Individualios priežiūros darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotam individualios priežiūros darbuotojui, kuris vadovaudamasis socialinio darbuotojo nurodymais gebėtų teikti asmeniui socialines paslaugas pagal nustatytą poreikį, sudaryti asmens saugumą užtikrinančias sąlygas.   Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs individualios priežiūros darbuotojo kvalifikaciją, galės dirbti socialines paslaugas teikiančiose įstaigose ir organizacijose, teikti
Pirmoji pagalba
Pirmosios pagalbos / alkoholio žalos PIRMOSIOS PAGALBOS / ALKOHOLIO ŽALOS KURSAI Kursai apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai Kursą apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai privalo išklausyti asmenys, iš kurių pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisė vairuoti įvairaus pobūdžio transporto priemonę buvo atimta dėl teisės pažeidimo padarymo esant neblaiviam arba apsvaigusiam nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų. Kursai
95 kodas
95 kodas 95 KODAS 95 kodas: Pradinė profesinė kvalifikacija arba kvalifikacijos tobulinimo periodiniai mokymai kroviniams ar keleiviams vežti. Skaičius „95“ su atitinkama data įrašomas vairuotojo pažymėjime ties atitinkama įgyta kategorija (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE) 12 stulpelyje. Naujiems C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų vairuotojams: įgyvendinant 2013 m. Liepos 15d. Europos Parlamento ir
ADR mokymai
ADR mokymai ADR MOKYMAI ADR (Agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road) yra Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais. Pavojingu kroviniu bendrąja prasme vadinamos pavojingomis savybėmis pasižyminčios medžiagos ir gaminiai, galintys pakenkti žmonėms, aplinkai ar turtui. Neteisingai vežamas ar saugomas toks krovinys gali tapti žmonių ar gyvūnų susirgimų, apsinuodijimų, nudegimų priežastimi, taip pat
KET taisyklės
Kursai pažeidusiems KET KURSAI PAŽEIDUSIEMS KET Praradus vairuotojo pažymėjimą, papildomai reikia pasitikrinti sveikatą (jei teisė vairuoti atimta už vairavimą apsvaigus nuo alkoholio ar kitų medžiagų), gauti sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą bei išklausyti papildomo vairuotojų mokymo kursus. Jei teisė vairuoti buvo atimta metams ar ilgiau – teks iš naujo perlaikyti ir teorinį bei praktinį vairavimo egzaminą VĮ „Regitra“. Papildomi
Ūkininkų pradmenys
Ūkininkų pradmenys ŪKININKŲ PRADMENYS (šiuo metu kursai nevyksta) Kam skirta mokymo programa? Mokymo programa skirta asmenims, neturintiems žemės ūkio išsilavinimo, bet siekiantiems įregistruoti ūkį ūkininkų registre   Ką mes siūlome? Galimybę mokytis nuotoliniu būdu Jums patogiu laiku ir patogioje vietoje Suteikti visą reikalingą teorinę ir praktinę medžiagą pasiruošti savarankiškai (savišvietos būdu) ir įsivertinti įgytas kompetencijas Ūkininkavimo pradmenų
Translate »