Ūkininkų pradmenys

Ūkininkų pradmenys

Ūkininkų pradmenys

Kam skirta mokymo programa?

 • Mokymo programa skirta asmenims, neturintiems žemės ūkio išsilavinimo, bet siekiantiems įregistruoti ūkį ūkininkų registre

Ką mes siūlome?

 • Galimybę mokytis nuotoliniu būdu Jums patogiu laiku ir patogioje vietoje
 • Suteikti visą reikalingą teorinę ir praktinę medžiagą pasiruošti savarankiškai (savišvietos būdu) ir įsivertinti įgytas kompetencijas Ūkininkavimo pradmenų mokymo programos pažymėjimui gauti
 • Kompetentingų dėstytojų konsultacijas (telefonu, el. paštu arba atvykus į mokyklą)
 • Galimybę atlikti praktiką žemės ūkio bendrovėse 

1. Augalininkystės, gyvulininkystės pagrindų praktika;

2. Žemės ūkio mechanizavimo ir statybos pagrindų praktika.

Reikalavimai

 • Turėti įgijus ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą
 • Nuo 18 metų
 • Ūkininkavimo patirtį vykdant žemės ūkio veiklą

Registracijai reikalingi dokumentai

 • Prašymas mokytis 
 • Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (aktyvus dokumentas atsisiuntimui)
 • Asmens tapatybės dokumento kopija
 • Išsilavinimo dokumento kopija
Svarbu:

Mokantis savišvietos būdu savarankiškai susipažįstama su mokymo teikėjo pateikta dalykų mokymo dalomąja medžiaga. Savarankiškai arba konsultuojantis su dalyko lektoriumi ar profesijos mokytoju atliekamos praktinės užduotys. Dalyko mokymosi rezultatai pasiekiami susipažinus su teorijos medžiaga ir atlikus praktinį darbą (įskaita nėra numatyta). Baigus mokymo kursą pagal programą išduodamas profesinio pasirengimo ūkininkauti pažymėjimas, liudijantis apie įgytas žinias, kurias galima taikyti verčiantis žemės ūkio veikla, žuvininkyste ir / ar miškininkyste. Trukmė – 4 sav. (160 val.)

Kaina €150