ADR mokymai

ADR MOKYMAI

ADR mokymai

ADR (Agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road) yra Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais.
Pavojingu kroviniu bendrąja prasme vadinamos pavojingomis savybėmis pasižyminčios medžiagos ir gaminiai, galintys pakenkti žmonėms, aplinkai ar turtui. Neteisingai vežamas ar saugomas toks krovinys gali tapti žmonių ar gyvūnų susirgimų, apsinuodijimų, nudegimų priežastimi, taip pat sukelti sprogimą, gaisrą, kitų krovinių, transporto priemonių, statinių ir įrenginių pažeidimus, užteršti aplinką ir vandenis. Pagal ADR pavojingi kroviniai skirstomi į draudžiamus vežti automobilių transportu ir leidžiamus vežti laikantis nustatytų sąlygų.

Vairuotojau, pakelk savo vertę – tapk kvalifikuotu pavojingų krovinių vairuotoju. Tam nereikia būti net profesionalu, pakaks ir B kategorijos vairuotojo pažymėjimo. Kursai organizuojami vakarais, todėl galėsite mokytis neatsitraukdami nuo darbo.

Paskaitos vyksta kiekvieną savaitę.

Būtina išankstinė registracija

Reikalingi dokumentai:

Asmens dokumentas

Kaina: A1 – €140, A2 – €80, A3 – €80, A4 – €80. M – €240, M1 – €180, M2 – €180, M3 – €200, M4 – €180, M5 – €180.

Mokymo programa:
  • Mokome su naujausia kompiuterine programa. Aprūpiname literatūra.
  • Vairuotojai, išklausę mokymo kursus, egzaminą laiko Lietuvos transporto saugos administracijoje prie Susisiekimo ministerijos. Pažymėjimas galioja penkerius metus.
  • A1 – galės vežti supakuotus ir birius pavojingus krovinius suverstinai, išskyrus 1 ir 7 klasių. Būtina turėti bent B kategoriją. Negalės vežti cisternose.
  • A2 – galės vežti pavojingus krovinius cisternomis, išskyrus 1 ir 7 klasių. Būtinas A1 pažymėjimas, jei nesimoko A1 ir A2 kursuose.
  • A3 – galės vežti 1 klasės pavojingus krovinius (cisternose – tik turint A2 pažymėjimą). Būtinas A1 pažymėjimas, jei nesimoko A1 ir A3 kursuose.
  • A4 – galės vežti 7 klasės pavojingus krovinius (cisternose – tik turint A2 pažymėjimą). Būtinas A1 pažymėjimas, jei nesimoko A1 ir A4 kursuose.
Mokymo programa:
Translate »