Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programos kurso baigimo pažymėjimo išdavimas

Jaunųjų ūkininkų kompetencijos mokymaiJaunieji ūkininkai, gavę paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra” veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui” ir neturintys profesinio arba aukštojo žemės ūkio srities išsilavinimo, per 36 mėnesių laikotarpį nuo sprendimo skirti paramą dienos turi išklausyti 160 akademinių valandų nustatytus mokymo modulius pagal Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo programą (kodas 296162026).

 

Privalomosios keturios mokymo programos (iš viso 62 akad. val.):

 

  1. Kompleksinės paramos reikalavimai (Valdymo reikalavimai), 10 ak. val., kodas 296162023.
  2. Agrarinė aplinkosauga ir kraštovaizdžio gerinimas, 18 ak. val., kodas 296185007.
  3. Aplinkosauga ir tręšimo planavimas, 10 ak. val., kodas 296185010.
  4. Ekonominės (ūkinės) veiklos planavimas ir finansavimo galimybės, 24 ak. val., kodas 396131406.

Pasirenkamieji mokymo kursai (iš viso 98 akad. val.):

  1. Gyvulininkystės srities mokymo kursai (ne mažiau kaip 8 akad. val. mišrių ir gyvulininkystės krypties ūkių ūkininkams).
  2. Augalininkystės srities mokymo kursai (ne mažiau kaip 8 akad. val. augalininkystės krypties ūkių ūkininkams).

 

KURSŲ KAINA – 500 eurų (160 val.)

Dėl pažymėjimo išdavimo

Išklausius mokymo programos privalomuosius modulius (62 ak. val.) ir likusias pasirenkamas 98 ak. val., pažymėjimų kopijas kartu su prašymu bei asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija reikia atsiųsti į VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūrą (I. Kanto g. 23, 44296 Kaunas).

Teisinė informacija

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. 3D-67 „Dėl mokymo pagal jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programos“
VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros direktoriaus 2020 m. kovo  23 d. įsakymas Nr. VĮ035 „Dėl VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros 2018 m. lapkričio mėn. 14 d. įsakymo Nr. KV-24 „Dėl jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programos kurso baigimo pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo”
Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programos kurso baigimo pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašas
Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programos kurso baigimo pažymėjimo išdavimas  – 6 eur.