Automobilinio strėlinio krano kursai

AUTOMOBILIO STRĖLINIO KRANO KURSAI

Automobilinio strėlinio krano kursai

Programos paskirtis:

Automobilinio strėlinio krano operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam savaeigio strėlinio krano operatoriui parengti, kuris gebėtų organizuoti darbus krano darbo zonoje ir eksploatuoti automobilinį strėlinį kraną.

Kvalifikacijos pavadinimas – savaeigio strėlinio krano operatorius

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – III

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti:

T32104106 – pagrindinis išsilavinimas

Reikalavimai profesinei patirčiai ir stojančiajam – ne jaunesnis kaip 18 metų amžius ir C arba C1 kategorijos transporto priemonių vairuotojo pažymėjimas.

Trukmė: 9 savaitės (360val.)

Kaina: €360

Translate »