Ekologinis ūkininkavimas

EKOLOGINIO ŪKININKAVIMO KURSAI

Ekologinis ūkininkavimas

Ekologinio ūkininkavimo kursai

 

Mokymo programos „Ekologinio ūkininkavimo pagrindai“ (kodas 396185007, trukmė 24 ak. val.) tikslas – suteikti žinių apie ekologinio žemės ūkio taisyklių reikalavimus ir sertifikavimo sistemą, ekologinės žemdirbystės sistemoje naudojamas technologijas, ekologinės gamybos ūkio veiklą ekologinio ūkininkavimo sąlygomis. Baigęs mokymo programos kursą, dalyvis geba organizuoti gamybą pagal Ekologinės žemės ūkio gamybos taisykles, įvertinti ūkio dirvožemio savybes ir pasirinkti tinkamą ūkio specializaciją ir augalų veisles, planuoti pašarų bazę pagal pasirinktą gyvulininkystės specializaciją, pateikti reikalingus dokumentus sertifikavimo įstaigai ir Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos.

Kaina: 250 eurų.

Translate »