Jaunųjų ūkininkų kompetencijos mokymai JAUNŲJŲ ŪKININKŲ KOMPETENCIJOS MOKYMAI Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programos kurso baigimo pažymėjimo išdavimas Jaunieji ūkininkai, gavę paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra” veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui” ir neturintys profesinio arba aukštojo žemės ūkio srities išsilavinimo, per 36 mėnesių laikotarpį nuo sprendimo skirti paramą dienos turi