Automobilinio strėlinio krano kursaiProgramos paskirtis. Automobilinio strėlinio krano operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam savaeigio strėlinio krano operatoriui parengti, kuris gebėtų organizuoti darbus krano darbo zonoje ir eksploatuoti automobilinį strėlinį kraną.

Kvalifikacijos pavadinimas – savaeigio strėlinio krano operatorius

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – III

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti:

T32104106 – pagrindinis išsilavinimas

Reikalavimai profesinei patirčiai ir stojančiajam – ne jaunesnis kaip 18 metų amžius ir C arba C1 kategorijos transporto priemonių vairuotojo pažymėjimas.

Trukmė: 9 savaitės (360val.)

Kaina €300