TR1 (Traktorių iki 60 kW vairuotojų mokymas)

Traktorininkų mokymaiTR1 kategorijos traktorių vairuotojai, gali vairuoti ratinius ir vikšrinius traktorius iki 60kW galios. TR1 iki 60kW galios traktorių kategoriją asmenys gali laikyti nuo 15 metų eksternu arba kursuose.

Kaina 60 eur. 

(TR1+TR2+SZ+SM – 280 eur. )

Keičiame ir išduodame traktorininkų pažymėjimus:

  • Pasibaigus galiojimo laikui (išduotų iki 2000-06-01) ir pasibaigus galiojimo terminui (galioja 10m.)
  • Netinkamas naudoti (susidėvėjęs, sugadintas)
  • Pasikeitus turinčio asmens duomenims (pavardė, vardas)
  • Jeigu asmuo įgijo teisę vairuoti kitų kategorijų traktorius ir savaeiges mašinas, negu nurodytos traktorininko pažymėjime.
  • Vietoj pamesto ar kitaip prarasto traktorininko pažymėjimo išduodamas naujas pažymėjimas (dublikatas), pateikus policijos įstaigos pažymą apie tai, kad traktorininko pažymėjimas nėra sulaikytas. Traktorininko pažymėjimas vietoj pamesto ar kitaip prarasto išduodamas pagal mokymo įstaigos archyvuose turimus duomenis apie įgytą traktorininko kvalifikaciją arba, jeigu traktorininko kvalifikacija buvo įgyta kitoje mokymo įstaigoje, tik gavus šios įstaigos raštišką patvirtinimą apie suteiktą traktorininko kvalifikaciją.
 

Reikalingi dokumentai:

  • Asmens dokumentas
  • 1 nuotrauka 3 x 4

  • Medicininė pažyma (turi galioti II grupė)