Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa SLAUGYTOJO PADĖJĖJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA Programos paskirtis: Programos tikslas – parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį padėti slaugos specialistui, suteikti kvalifikuotas slaugos paslaugas. Programos paskirtis – sudaryti galimybes įgyti profesines kompetencijas tenkinti higienines paciento reikmes, rūpintis pacientais ir jų artimaisiais, tvarkyti pacientų išskyras ir sekretus, atlikti techninius darbus.   Būsimo darbo specifika: Intensyvus bendravimas su pacientais ir