Pirmosios pagalbos / alkoholio žalos PIRMOSIOS PAGALBOS / ALKOHOLIO ŽALOS KURSAI Kursai apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai Kursą apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai privalo išklausyti asmenys, iš kurių pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisė vairuoti įvairaus pobūdžio transporto priemonę buvo atimta dėl teisės pažeidimo padarymo esant neblaiviam arba apsvaigusiam nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų. Kursai