Krovimo kranai

Krovimo kranai

Krovimo krano (hidromanipuliatoriaus) operatoriaus profesinio mokymo programa (20 kreditų) – T32104108 Krovimo krano (hidromanipuliatoriaus) operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam savaeigio strėlinio krano operatoriui parengti, kuris gebėtų organizuoti darbus krano darbo zonoje ir eksploatuoti krovimo kraną (hidromanipuliatorių). Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas.Suteikiama kvalifikacija Savaeigio strėlinio krano operatorius. Pažymėjimai galioja visose Europos šalyse […]