SM (Savaeigių ne žemės ūkio mašinų vairuotojų mokymas)

TR2 kategorijaSM kategorija leidžia vairuoti savaeiges ne žemės ūkio mašinas (specialiosios žemės kasimo, transportavimo, melioracijos, miškų ūkio, kelių dangų rengimo ir priežiūros mašinos bei kitos savaeigės mašinos).

SM kategoriją gali laikyti nuo 17 metų turintys traktorininko pažymėjimą.

Kaina 120 eur. 

(TR1+TR2+SZ+SM – 280 eur. )

 
 

Keičiame ir išduodame traktorininkų pažymėjimus:

  • Pasibaigus galiojimo laikui (išduotų iki 2000-06-01) ir pasibaigus galiojimo terminui (galioja 10m.)
  • Netinkamas naudoti (susidėvėjęs, sugadintas)
  • Pasikeitus turinčio asmens duomenims (pavardė, vardas)
  • Jeigu asmuo įgijo teisę vairuoti kitų kategorijų traktorius ir savaeiges mašinas, negu nurodytos traktorininko pažymėjime.
  • Vietoj pamesto ar kitaip prarasto traktorininko pažymėjimo išduodamas naujas pažymėjimas (dublikatas), pateikus policijos įstaigos pažymą apie tai, kad traktorininko pažymėjimas nėra sulaikytas. Traktorininko pažymėjimas vietoj pamesto ar kitaip prarasto išduodamas pagal mokymo įstaigos archyvuose turimus duomenis apie įgytą traktorininko kvalifikaciją arba, jeigu traktorininko kvalifikacija buvo įgyta kitoje mokymo įstaigoje, tik gavus šios įstaigos raštišką patvirtinimą apie suteiktą traktorininko kvalifikaciją.
 

Reikalingi dokumentai:

  • Asmens dokumentas
  • 1 nuotrauka 3 x 4

  • Medicininė pažyma (turi galioti II grupė)