ADR

ADR mokymai

ADR mokymas

ADR (Agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road) yra Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais.
Pavojingu kroviniu bendrąja prasme vadinamos pavojingomis savybėmis pasižyminčios medžiagos ir gaminiai, galintys pakenkti žmonėms, aplinkai ar turtui. Neteisingai vežamas ar saugomas toks krovinys gali tapti žmonių ar gyvūnų susirgimų, apsinuodijimų, nudegimų priežastimi, taip pat sukelti sprogimą, gaisrą, kitų krovinių, transporto priemonių, statinių ir įrenginių pažeidimus, užteršti aplinką ir vandenis. Pagal ADR pavojingi kroviniai skirstomi į draudžiamus vežti automobilių transportu ir leidžiamus vežti laikantis nustatytų sąlygų.

Vairuotojau, pakelk savo vertę – tapk kvalifikuotu pavojingų krovinių vairuotoju. Tam nereikia būti net profesionalu, pakaks ir B kategorijos vairuotojo pažymėjimo. Kursai organizuojami vakarais, todėl galėsite mokytis neatsitraukdami nuo darbo.

Paskaitos vyksta kiekvieną savaitę.

Būtina išankstinė registracija

Kaina : A1 - €140, A2 - €80, A3 - €80, A4 - €80.

M - €240, M1 - €180, M2 - €180, M3 - €200, M4 - €180, M5 - €180.

Mokymo programa:
Reikalingi dokumentai:
Mokymo programa:
Reikalingi dokumentai: