ADR kursai

DAUGIAU INFORMACIJOS TEL.: 8 60006444

ADR kursai vairuotojams

ADR Mokymo kursaiA1 – gali vežti supakuotus ir birius pavojingus krovinius suverstinai, išskyrus 1 (sprogstamos medžiagos ir gaminiai) ir 7 (radioaktyvios medžiagos) klasių. Būtina turėti bent B kategoriją. Negalės vežti cisternose.
A2 – gali vežti pavojingus krovinius cisternomis, išskyrus 1 ir 7 klasių. Būtinas A1 pažymėjimas, jei nesimoko A1 ir A2 kursuose.
A3 – gali vežti 1 (sprogstamos medžiagos ir gaminiai) klasės pavojingus krovinius (cisternose – tik turint A2 pažymėjimą). Būtinas A1 pažymėjimas, jei nesimoko A1 ir A3 kursuose.
A4 – gali vežti 7 klasės (radioaktyvios medžiagos) pavojingus krovinius (cisternose – tik turint A2 pažymėjimą). Būtinas A1 pažymėjimas, jei nesimoko A1 ir A4 kursuose.
———————————–
A1Kursų kaina 140eur.
A2 Kursų kaina 80eur.
A3Kursų kaina 80eur.
A4Kursų kaina 80eur.
———————————–
ADR kursai saugos specialistams, užtikrinantiems pavojingų krovinių vežimo saugą
Visose įmonėse, kurių veikla susijusi su pavojingų krovinių vežimu automobilių transportu, turi būti paskirtas pavojingų krovinių vežimo automobilių transporto saugos specialistas. Išankstinio profesinio pasirengimo, kvalifikacinių įgūdžių mokėjimų nereikalaujama.
M kursas – visų klasių pavojingųjų krovinių vežimo saugai užtikrinti.
M1 kursas – 1 klasės (sprogstamos medžiagos ir gaminiai pavojingųjų krovinių vežimo saugai užtikrinti.
M2 kursas – 2 klasės (dujos) pavojingųjų krovinių vežimo saugai užtikrinti.
M3 kursas – 3 (liepsnieji skysčiai), 4.1, 4.2, 4.3 (degios), 5.1, 5.2 (oksiduojančios), 6.1 (toksiškos), 6.2 (infekcinės) 8 (ėdžios) ir 9 (įvairios kitos, pvz. ličio akumuliatoriai, GMO, aplinkai pavojingos, paaukštintos temperatūros, išskiriančios liepniuosius garus arba dioksinus, medžiagos) klasių, pavojingųjų krovinių vežimo saugai užtikrinti.
M4 kursas – 7 klasės (radioaktyvios) pavojingųjų krovinių vežimo saugai užtikrinti.
M5 kursas – pavojingųjų krovinių, kurių Jungtinių Tautų numeriai 1202, 1203, 1223, 3475 (benzinas, dyzelinas, žibalas), ir aviacinio kuro, priskiriamo prie Jungtinių Tautų numerių 1268 ar 1863, vežimo saugai užtikrinti.
———————————
M  –  Kursų kaina 250 €
M1 – Kursų kaina 200 €
M2 – Kursų kaina 200 €
M3 – Kursų kaina 200 €
M4 – Kursų kaina 200 €
M5 – Kursų kaina 200 €
———————————
Išklausę mokymo kursus vairuotojai pavojingųjų krovinių vežimo kelių transportu egzaminą laiko viename iš Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos regiono departamentų.
Vairuotojo ir saugos specialisto pažymėjimai galioja 5 metus

KURSAI ORGANIZUOJAMI KIEKVIENĄ PIRMADIENĮ 9 VAL. (Šiauliuose, Aido g. 12 ir Joniškyje, Žemaičių g. 1B) PAGAL POREIKĮ.

Sekite mus Facebook’e
REGISTRUOKITĖS Į KURSUS

Jūsų vardas (privaloma)

El. paštas (privaloma)

Tel. numeris

Jūsų žinutė